Velkommen til Piratgruppen.no

Piratgruppen har vært kjent under flere ulike navn gjennom de siste årene. Vi har operert på en rekke ulike nettsider og utallige forum. Mange av våre tidligere nettsider og forum har blitt nedlagt grunnet hets og trusler fra organisasjoner som ønsker å stoppe vårt arbeid. Flere av våre tidligere medlemmer lever i dag i skjul, i frykt for rettslige forfølgelser fra ulike organisasjoner som hevder piratgruppens arbeid er en trussel, ikke bare mot deres organisasjon, men også mot vårt digitale samfunn.

Piratgruppen har alltid, og vil for alltid, jobbe mot undertrykkelse og sensur på internett og i samfunnet forøvrig. Francis Bacon, som var en Britisk filosof, essayist og statsmann, og Englands mest betydningsfulle renessansefilosof, sa i sin tid “Kunnskap er makt”. Men kunnskap er i dag ingen samfunnsrett. Kunnskap, kultur og forskningsresultater kontrolleres i dag av stater, regjeringer og rike menn i mørke dresser. Alle som en skjuler de seg bak et slør av opphavsrettigheter og kopibeskyttelse. Til sist har de bare en agenda, penger og kunnskap. For som Bacon påpekte for over 400 år siden; Kunnskap er makt.

Sannheten er at de holder hele Norges befolkning som gisler. Vi holdes gisler i et samfunn hvor kunnskap, kultur og forskning holdes skjult. De mørke menn skal bestemme hva de mener vi vanlige folk har godt av å lese eller ikke. Uten fri flyt av kunnskap og forskning kan vi ikke utvikle oss som samfunn. Det er på høy tid noen står opp og taler både mørke menn i dress og regjeringen i mot! Det arbeidet er piratgruppen stolt av å være del av.

Piratgruppen.no har som målsetning å være et samlingssted for alle som søker informasjon om opphavsrett, sensur på internett, rettighetsindustrien, fildeling og mye mer. Vi ønsker alle velkommen og vårt forum er åpent for alle diskusjoner. Har du noen spørsmål, eller har du selv opplevd situasjoner hvor du føler deg undertrykt, sensurert eller overvåket, ta kontakt med oss direkte eller start en tråd i forumet vårt. Du er ikke alene. Her er mange som kan og ønsker å hjelpe.

Nettsiden er under stadig utvikling og vi jobber iherdig med å få samlet alle organisasjoner og foreninger som deler vårt syn.

Vi ønsker en offentlig debatt om fildeling og fri flyt av informasjon i vår nye digitale verden. Dagens lover og regler er for lengst forbigått av den tekniske utviklingen. Nye lover må på plass om vi skal kunne sikre et samfunn der alle har like rettigheter til informasjon, utdannelse og beskyttelse mot undertrykkelse. Fildeling er i praksis bare deling av digitale filer på internett. Det kan være musikkfiler, dataprogrammer, elektroniske bøker, spill, eller dokumenter som flere ansatte ved samme arbeidsplass trenger tilgang til. Siden tidenes morgen har mennesker delt informasjon seg selv i mellom. Vi kan ikke stoppe nå! Om man hindrer individets tilgang til informasjon og egenutvikling, hindrer man ikke bare individet. Man fratar også fremtidige generasjoner muligheten til å fortsette utviklingen. En utvikling som er helt nødvendig om menneskeheten skal overleve her på jorden.

Mange vil hevde at piratgruppen, våre medlemmer og søsterorganisasjoner over hele verden, bare er ute etter gratis musikk, filmer og programvare. Men det er langt fra sannheten. Ja, gratis tilgang til musikk, filmer og programvare var og er et ønske for mange. Men piratgruppen støtter på ingen måte ulovlig deling av informasjon. Derimot støtter vi alle som tør sette spørsmålstegn ved opphavsrettigheter og sensur på internett i dag. Individets rettigheter må igjen settes i førersetet, og det arbeidet er piratgruppen og alle våre medlemmer stolt av å være en del av.