Fildeling er ytringsfrihet!

Internett er blitt en del av vår hverdag, på godt og på vondt. Men internett er uten tvil en av de viktigste oppfinnelsen i nyere tid. Prøv å tenk tilbake til en tid før internett. Det er ikke så enkelt nei. Hvor vanskelig og tidkrevende var det ikke å finne den informasjonen du søkte etter i hverdagen? Hvor stor kontroll hadde ikke de få over massene? Desto mer informasjon man besitter, desto mer makt har man.Internett er ikke bare til hjelp i hverdagen vår. Internett er avgjørende for at vi skal kunne skape en bedre verden både i dag og ikke minst i fremtiden. Være det seg forbedret informasjonsflyt i hverdagen, deling av kunnskap, samarbeid over landegrensene, den evige kampen mot undertrykkelse og udemokratiske regimer, eller generell ytringsfrihet.

Vi som daglig kjemper for fildeling, kjemper for folket, og vi kjemper for at massene skal ha like mye kontroll som de få. Vi vil sikre personvernet til enkeltmennesket, vi jobber for et fritt og åpent internett, der alle har fri tilgang til kunnskap som er finansiert av det offentlige. Retten til informasjon, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, og arbeid og utdanning er alle grunnleggende for menneskeheten og dens overlevelse. I dagens digitale samfunn kan vi umulig beskytte disse fundamentale rettighetene dersom vi ikke har et åpent internett.

Ingen er tjent med at enkeltmennesker eller grupper holdes tilbake med informasjonsnekt som våpen. Mange vil hevde at krigen mot piratkopiering er nødvendig for å beskytte verdensøkonomien. Men det er da ingen ting som hjelper verdensøkonomien til nye stabile høyder, mer enn dens viktigste bidragsyter, nemlig en fri menneskehet med fri tilgang til informasjon og utdanning. Når du kjøper et produkt, er da produktet ditt og du kan gjøre med det som du vil. Det er et grunnleggende prinsipp. Ingen har da rett til å bestemme hva du skal gjøre med dine eiendeler. Men slik er det ikke med offentlig informasjon, forskning og en rekke andre kunstformer i dag. Selv om det er offentlige skattekroner som har betalt for det hele skal ikke du som skattyter ha tilgang.Det er på tide at vi endrer reglene. Forskning som er betalt for og med offentlige midler må gjøres tilgjengelig for alle. Programvare må være gratis, data som er samlet inn må kunne leses av alle som finner det interessant å utdanne seg selv. Kultur som er finansiert av stat og kommune må være tilgjengelig og prises slik at allmennheten kan ta glede i produksjonen. Så snart investeringskostnadene er tjent tilbake, må det tilbys gratis.

Videre må lisenser på undervisningsmateriell fjernes. Demokratiet er avhengig av en befolkning som tar del i samfunnet, engasjerer seg og gis muligheter til å utdanne seg selv. Tiden er inne for gjennomsiktighet i det offentlige. En ny fri og åpen standard for fildeling må på plass. Norge må forlate datalagringsdirektivet før det er for sent.

Med en åndsverklov som seiler sin egen sjø, og som blir totalt forbiseilt av den teknologiske utviklingen, burde det være krystallklart at loven må endres i sin helhet. De folkevalgte må vite sin plass og stå opp samlet for ytringsfriheten til det Norske folk. Det drives i dag en heksejakt på fildelere som ikke gjør annet enn å utdanne og informere det Norske folk. Vi har sett rettsaker angående fildeling gå galt i mange land de senere år. Både i England og i vårt naboland Finland har regjeringenes manko på handling og ledelse satt ytringsfriheten i nevnte land tilbake med flere tiår. Fildeling er i dag det nærmeste det Norske folk kommer et åpent demokratisk internett, med like muligheter for alle. Rik eller fattig, uansett klasse. Fildeling er i dag folkets eneste reelle beskyttelse mot undertrykkelse fra stat og regjering.