Hva er FriBit?

FriBit er en interesseorganisasjon som har til hensikt å “Sikre fri flyt av kunnskap og kultur i samfunnet”. Gruppen jobber for å endre dagens regelverk slik at man kan legge til rette for lovlig informasjonsdeling, og fremme gode løsninger for de som sitter på opphavsretten, samt forbrukeren. FriBit ble grunnlagt i April 2008 i Oslo og organisasjonen starter sitt arbeid for fullt i Oktober samme år. FriBits styreleder Svenn-Arne Dragely uttalte under en debatt om fildelning i April 2009 følgende:

“Ideen om organisasjonen FriBit ble lansert våren 2008 av Daniel Perez Lund, Vegard Johannesen og Svenn-Arne Dragly som hadde et ønske om å informere om opphavsrett, kulturdeling og fildeling.I løpet av sommeren og høsten i 2008 ble det gjennomført inngående undersøkelser av de ulike partene i debatten, gjeldende lovverk og hvilke løsninger som var tilgjengelige. 21. oktober 2008 ble organisasjonen offisielt lansert med en invitasjon til et allmøte 20. november.

Etter allmøtet gikk mye av organisasjonens fokus over på bidrag til dokumentarfilmen Urospredere av Asbjørn Engedal og Simon Eriksen Valvik. Prosjektet Genero begynte også etter kort tid å bli ansett som et prioritert prosjekt.

I løpet av sommeren 2009 ble kampanjen «Krev svar» utarbeidet i samarbeid med EFN og deretter lansert 19. August.”

FriBit støtter CopyLeft bevegelsen gjennom konkrete informasjonsarbeid og prosjekter.
Organisasjonen har som målsetning å bli en ledende aktør innen kompetanse om internett, fildeling, opphavsrett og utvikling av nye forretningsmodeller, som kan fremme fildeling samtidig som man tar hensyn til opphavsretten.

FriBit ønsker enklere tilgang til informasjon og kultur for Norges borgere, men skal samtidig beskytte kunstneren og opphavsmenn. FriBit ønsker blant annet å fremme bruken av frie lisenser blant Norges kunstnere. Videre skal organisasjonen jobbe for økt personvern og nøytralitet,sSamt sikre et usensurert Internett for allmennheten.

Genero er et prosjekt som har som mål å skape en forretningsmodell som baserer seg på frie ikke-eksklusive lisenser. Sentralt i prosjektet er et åpent register hvor kunstnere kan registrere sine åndsverk med frie lisenser. FriBit vurderer også muligheten for et eget register der frie lisenser åpner for kommersiell bruk av det registrerte åndsverket. I desember 2009 starter FriBit et prosjekt med navn InWeave. Prosjektet er et samarbeid mellom FriBit, Norsk regnesentral, London School of Economics og Telemarksforskning. Hensikten med InWeave er å sikre fri deling av kultur og kunnskap med den hensikt å oppnå et bedre, velinformert samfunn og å øke velvære for individet. Genero fikk ved oppstarten tildelt 137.000 kroner i støtte fra Fornyingsdepartementet. Genero har siden starten også mottatt støtte fra blant annet Cory Doctorow og Biblioteklaboratoriet.

FriBit står også bak kampanjen «Krev svar», som er en kampanje som opprinnelig ble startet av nettredaktør Anders Brenna etter at Stavanger tingrett valgte å holde dommen i den såkalte Max Manus-saken hemmelig. Kampanjen startet på Twitter og hashtaggen  #krevsvar fikk stor oppmerksomhet. Kampanjen ble siden flyttet over til en egen blogg og siden nettsiden krevsvar.no. Nettsiden ønsket å sette søkelyset på personvern, sensur, internetts framtid og opphavsrett. Samtlige politikere i Norge ble kontaktet. Alle stortingspartiene svarte på henvendelsen fra krevsvar og kampanjen ble flytte fra Internett til et pubmøte på Gloria Flames i Oslo hvor temaet var “Vår felles digitale framtid”. Tilstede på møtet var representanter fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Stopp Datalagringsdirektivet var et annet prosjekt i regi av FriBit. Prosjektet oppnådde enorm respons i sosiale medier, og i November 2009 ble stiftelsen Stopp Datalagringsdirektivet opprettet. Etter 7 års drift vedtok styret i FriBit å legge ned organisasjonen i 2015. Det lille av midler organisasjonen disponerte på det tidspunkt ble donert til EFN, med et ønske om at de fortsatte sitt arbeid for fri flyt av informasjon og kultur.