Om Elektronisk Forpost Norge

Elektronisk Forpost Norge (EFN) er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber for Norske borgeres juridiske rettigheter i et raskt utviklende digitalt samfunn.

EFN er å regne som Norges motstykke til den amerikanske Electronic Frontier Foundation (EFF). EFF ble grunnlagt tilbake i 1991 og er å anse som verdens ledende organ hva gjelder frihet til informasjon og kunnskap på internett.

EF- foreninger er også å finne i en rekke andre europeiske land, som Sverige, Nederland, Danmark, Tyskland, Ungarn og Russland for å nevne noen. EFFs hovedkontor for Europa er å finne i Belgia. Fra kontoret i Belgia  jobbes det med å få på plass et strukturert samarbeid mellom alle de ulike EF-foreningene i Europa. Fra kontoret i Belgia gjøres det også mer langsiktig arbeid, som har som målsettingen å oppnå et direkte samarbeid med EU. Dog ligger nok et slikt samarbeid langt fram i tid, da EU så langt ikke har vist det minste initiativ til samtaler med EF og dere medlemmer.

EF i Norge (EFN) ble startet av Michal Reisel i 1994. I sin tidlige fase eksistert EFN bare som et medlemsforum på internett. Da forumet raskt fikk relativt mange medlemmer som tydelig brant for mer åpenhet på internett, besluttet Reisel å sette opp en egen nettside og registrere EFN i Brønnøysund i 1996. I dag har organisasjonen vokst seg betydelig større og ledes til daglig av Thomas Gramstad. EFN jobber for å sette fokus på allemannsretten i vårt digitale samfunn. De ønsker en åpen diskusjon rundt opphavsretten, personvern, teknisk allmennkunnskap, og ikke minst datasikkerhet. EFN engasjere seg også sterkt i spørsmål om nettsensur, overvåkning og copyrightlovgivningen.

EFN mener informasjon, forskning og kultur bør være fritt tilgjengelig på internett. Ved å sikre befolkningen fri tilgang håper de å oppnå det de anser som et åpent globalt samfunn hvor alle kan delta på like premisser. Slik det fungerer i dag er mengder med informasjon ikke allment tilgjengelig grunnet opphavsrettigheter. Dette vil EFN til livs. Som en del av EFN, finner vi også Creative Commons, en bevegelsen som jobber for å forbedre og videreutvikle innhold, åndsverk, programvare og internett. Creative Commons ønsker å oppnå dette ved å sørge for fri tilgang til kunnskap, kildekode og åpne rettigheter.

Siden 2007 har EFN vært medlem av European Digital Rights Initiative (EDRI).
EDRI jobber i likhet med EFN for endring i lovgivning om opphavsrettigheter i alle Europeiske land. Ved å sette fokus på personvern og digital allemannsrett overfor EU-systemet, håper de å kunne sette press også på EU direkte. EFN har også dannet egne ungdoms- og studentgrupper over hele Norge. Hvert år sender de blant annet egne lag til The Gathering på Lillehammer og Wiki-arrangementer over hele Norge. EFNs ungdomsgrupper har også egne samlinger og åpne møter 4-6 ganger i året.

EFN er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene under Forening/lag/innretning.
I følge tall som stammer fra Mars 2008 hadde EFN på det tidspunktet 900 medlemmer i Norge. Dog opplyser de at det er ca. 960 mottakeer av deres månedlige nyhetsbrev. EFNs tekniske infrastruktur består i all enkelhet av en epostliste, en webserver og styremedlemmenes egne epostlister. I tillegg til styret og generalforsamling, setter EFN til tider opp egne aksjonsgrupper som jobber med en eller flere konkrete saker av gangen. Arbeidet til EFN er i all hovedsak nettbasert, men ved enkelte anledninger vil det avholdes lukkede møter, samt åpne debattmøter og offentlige markeringer. All innsats i EFN gjøres på frivillig basis, men de har i den senere tid startet med betaling for medlemskap i organisasjonen. I følge styrevedtak er dette begrunnet i at organisasjonen ikke har lyktes med å sikre offentlige støtte til sitt arbeid.