Piraten over alle pirater

Vi som jobber i Piratgruppen brenner for å dele informasjon slik at vi kan få et bedre og langt mer åpent samfunn med mindre undertrykkelse og sensur på internett og i samfunnet forøvrig. Vi ser det som vår viktigste jobb å informere våre medborgere om hvor skoen virkelig trykker og å gjøre dem oppmerksom på når staten prøver å dra lua ned foran øynene deres. Vi innser at våre folkevalgte har en krevende jobb, men vi kan ikke tillate at de lyver til folket og satser på at ingen virkelig følger med når de prøver å lure oss.

Dobbeltmoralen lenge leve

Det har de siste årene pågått en langvarig diskusjon om pengespill i Norge og staten har lagt fram en rekke forslag på hvordan de ser for seg at de skal stoppe ærlige, lovlydige nordmenn fra å spille casino på nett. Forslag om å sperre nordmenns frie tilgang til informasjon på internett og utvidet fullmakt til lotteritilsyn for at de skal kunne sjekke våre personlige bankkonti, minner mer om hva man ser i Nord Korea og har ingen plass i et moderne, norsk samfunn.

Staten skjuler seg bak et falskt behov for å skulle beskytte Norges innbyggere mot spillegalskap og trusselen mot Norsk Tipping og den fantastiske jobben de gjør for idrettslag og andre organisasjoner. Sannheten er dog en helt annen. Spillegalskap løses ikke med forbud. Det har vært forsøkt tidligere og vi vet med sikkerhet at det ikke fungerer. Andre land også innsett at spillegalskap kan skape problemer, men de har heller gitt spillere og selskaper bedre verktøy for å sammen kunne bekjempe problemet. De kan alle vise til langt bedre resultater enn hva vi kan i Norge, hvor forbud og sensur virker til å være statens eneste løsning.

Barneidrett på kreditt

Statens påstander om at vi må beskytte Norsk Tipping grunnet at de gjør en formidabel jobb for breddeidretten i Norge, henger heller ikke på greip. Ingen skal påstå at løsningen med grasrotandelen til Norsk Tipping ikke har betydd mye for Norge og våre idrettslag, men inntektene som tilføres våre idrettslag er langt fra nok til å gi våre barn og unge et verdig tilbud. Inntektene til Norsk Tipping har mer enn doblet seg på 20 år og det til tross for at nordmenn spiller på nett som aldri før. Tall fra Lotteritilsynet selv viser at vi bruker over 20 milliarder kroner på spill på nett og det er samtidig som at inntektene til Norsk Tipping har økt enormt.

Med andre ord har ikke statens argumenter om å skulle beskytte Norsk Tipping rot i virkeligheten. iGamingbransjen selv har gjentatte ganger tatt til ordet for at Norge bør innføre lisensiering slik at de faktisk kan bidra med skatt til fellesskapet. Når hørte du sist en bransje som omsetter for milliarder av kroner be staten om å få betale skatt? Det er helt uhørt og har aldri tidligere skjedd. Bransjen har ingen intensjon om å ta livet av Norsk Tipping slik staten hevder. Heller tvert imot. De ønsker bare åpne ærlige spilleregler som lar kunden selv bestemme. Hvorfor skulle de ikke få det?

Om du er usikker på hva du mener om statens sensur og overgrep mot et åpent, konkurranseutsatt marked, kan du jo tenke over følgende. Selv om Norsk Tipping gir over 1,5 milliarder i året til norsk idrett, er det i dag over 50% av barn og unge som utfører sporten de elsker på kreditt. Kostnadene er så høye for barnefamilier i verdens rikeste land at de er nødt til å ty til kredittkort for at barna deres skal kunne bedrive idrett. Dette skjer i Norge i dag mens staten beskytter sine egne særinteresser og nekter en bransje, som kunne ha bidratt med flere hundre millioner, å betale skatt. Hvem er det egentlig som seiler under et sort flagg her?