Hva er fildeling?

Fildeling er praksisen av å dele digitale filer på internett. Det kan være musikkfiler, dataprogrammer, elektroniske bøker, spill, eller dokumenter som flere ansatte ved samme arbeidsplass trenger tilgang til. Ved å dele filene på nett sparer man både tid og penger.

Deling av filene kan gjennomføre på en rekke ulike måter. De mest vanlige metodene er dog lagring på cd`r eller eksterne harddisker som man da kan låne til de man måtte ønske å dele filene med. De kan da laste ned dataen de ønsker, og så sende CDen eller harddisken videre til neste person som ønsker tilgang til de samme filene. Denne metoden er fortsatt i bruk, men ikke i like stor grad den var for bare få år siden.

I dag er det Cloud basert fildeling (også kjent som skydeling i Norge) som er mest i bruk. Løsningen er enkel å ta i bruk, krever ikke store investeringer og brukeren har heller ikke behov for videre opplæring. Skydeling baserer seg på automatisk oppdatering av filer fra en sentralt fildelingskatalog til et nettverk av brukere. Filer kan plasseres i ulike kategorier i katalogen slik at det er enkelt for brukeren å finne nøyaktig den informasjon han eller hun søker. Skydelingsprogrammet er lett tilgjengelig for brukerne via en PC eller mobil-applikasjon. Filene kan også deles blant en større gruppe, for eksempel en gruppe medarbeidere på samme arbeidsplass som skal jobbe på et felles prosjekt. Skydeling har dermed også gjort det både enklere og mer økonomisk for bedrifter å gjennomføre møter, da deltagerne ikke lengre må sitte i samme rom, eller samme land for den saks skyld. Skybaserte fildelingstjenester har blitt utrolig populære de senere år. Google med sin DropBox og Google Drive, samt Microsoft og Apple med sine egne “skyer” er alle velkjente fildelingssystemer med millioner av aktive brukere hver dag.

Andre mer kompliserte metoder omhandler bruken av lokale servere og datanettverk eller nettbaserte hyperlinkede dokumenter der informasjon om filene ligger skjult. Peer- to-Peer er en annen fildelingsmetode som krever P2P applikasjoner. P2P er en populær måte å dele filer på og brukes blant annet av tjenester som Napster og Infint. Den mest populærer P2P-tjenesten gjennomtidenen er dog Bit Torrent.
Dette er fildelingsmetoder ofte brukt av såkalte pirater. Fildeling Pirater er enkeltpersoner eller grupper som bestrider opphavsretten til en enkelt fil eller produkt. De benytter en rekke komplekse løsninger i sitt arbeid for å gjøre filer tilgjengelige for alle, som oftest uten kostnad for den som laster ned filer. Ulikt fra hva man gjør om man laster ned en fil direkte fra tilbyder, som for eksempeloppdateringer til din Windows PC.

Når din personlige PC sier det er oppdateringer tilgjengelig, vil man som oftest takke ja og betale den kostnaden produsenten oppgir. Men man kan da også oppsøke nettsteder for fildeling og potensielt laste ned filen man søker kostnadsfritt. Men man bør være oppmerksom på at en rekke av filene som deles på slike nettsteder er beskyttet av opphavsretten, og selv om man ikke aktivt deler filen er det fortsatt brudd på Norsk lov om man benytter seg av slike tjenester.

En rapport fra 2004 viser til at det på det tidspunktet var mer enn 70 millioner aktive fildelere på internett. Ifølge en rapport publisert av CSB News i 2009 var tallet økt til over 200 millioner.

Fildeling har alltid vært diskutert og uenigheten om rettighetene til filene som deles, og hva man skal kunne dele, diskuteres den dag i dag. Grunnlaget for diskusjonen har base i opphavsrettighetene til en bestemt fil. Det kan være en musikkfil, film, bøker eller programvare. Hvilke rettigheter har du som eier av en fil til å dele den med venner og bekjente? Du har jo tross alt kjøpt og betalt for varen. Er det ikke da din til å gjøre med som du ser best?Utviklingen av ulike fildelingssystemer har alltid hatt til hensikt å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for massene. Dagene der man måtte skrive ut dokumenter før man kunne dele informasjonen var ikke hensiktsmessig. Ikke kunne det forsvares økonomisk heller. Men som det ofte er med utviklingen av nye løsninger som har som hensikt å gjøre vår hverdag enklere, følger det også med utfordringer man ikke så før ideen ble til virkelighet.