Piratjegeren Espen Tøndel

Espen Tøndel er advokat ved advokatfirma Simonsen, og er kjent som et av film- og platebransjens aller viktigste juridiske våpen mot fildeling  i Norge.

Tøndel blir ofte titulert som “Piratjegeren” grunnet hans utallige rettssaker mot fildelere, også kalt pirater. Espen Tøndel er en av de beste IT-advokatene i Norge. Han besitter enorme mengder kunnskap hva gjelder opphavsrett og copyright beskyttelse. Han er også kjent for sitt konsultarbeid innen film- og platebransjen, og har vist enorm innsikt og forutsigbarhet hva gjelder endringer i markedet og utvikling av nye fildelingsmetoder. Ettersom fildeling har blitt nærmest som dagligdags i Norske rettssaker og i media, har Tøndel blitt et kjent ansikt både blant fildelere og den vanlige mann i gata.

Av Tøndels mest kjente saker er nok «Pitt-bull Terje saken». I «Pitt-bull Terje saken» sto en 44 år gammel mann fra Trøndelag for retten beskyldt for å ha lastet filmen Pitt-bull Terje opp på internett slik at den enkelt kunne lastes ned av alle med en PC og netttilgang. Tøndel vant saken og trønderen ble pålagt å betale filmselskapet en erstatning på 600.000 kr. Saken ble senere anket til Lagmannsretten, men anken ble avslått. I følge en del Norske medier skulle saken opp for Høyesterett, men den kom aldri så langt.

Av alle de fildelingssaker Tøndel har før for retten i Norge er nok “Musikkpirat” saken den mest oppsiktsvekkende, og uten tvil den saken som oppnådde mest mediaoppmerksomhet. Tøndel saksøkte, på vegne av Sony Music Norge, en gutt fra Stavanger som på det tidspunktet bare var 16 år gammel. De hevdet han var grunnlegger av et nettverk bestående av mer enn 15.000 fildelere. Sony Music Norge, med god støtte fra sine partnere og andre musikkselskap, hevdet at de tapte mange hundre millioner hvert år på grunn av fildeling av denne typen. Den 16 år gamle gutten hadde før saken kom opp for retten tilstått fildeling og godtok en straff på ubetinget fengsel og en bot på 4000 kroner.

Man skulle tro Tøndel og Sony var fornøyd med utfallet. Men nei, Sony hadde sett seg lei av fildelere som gjorde deres arbeid vanskelig, og på anbefaling fra Tøndel gikk de til det skritt omtalt av Norske media som ekstremt, urovekkende og galskap. Tøndel og Sony bestemte seg for å dra 16 åringens foreldre for retten. De ønsket rettens vurdering på foreldres ansvar når poden begår lovbrudd der tapene er i millionklassen. Under en razzia i familiens hjem i Stavanger, fant politiet over 7000 filmfiler, 150.000 musikkfiler og 20.000 videosnutter. Foreldrene, som begge var i 50 årene, hevdet de ikke hadde kjennskap til filene og at de selv ikke benyttet seg av datamaskiner. Men Piratjegeren Tøndel mente at lite datakunnskap fra foreldrenes side ikke var grunnlag for ansvarsfraskrivelse, da ulovlig fildeling var begått av en mindreårig i deres varetekt. Tøndel krevde på vegne av Sony erstatning på 1 millioner kroner. Dom i saken lar vente på seg.

Tøndel var også ansvarlig for å dra “DVD-Jon” for retten i 2002. DVD-Jon, eller Jon Lech Johansen som han egentlig heter, hadde tidlig på 2000-tallet utviklet et program som gjorde det mulig å forbigå kopisperren på dvd-plater. Slik kunne man enkelt kopiere både filmer og musikk så fremst man hadde en dvd-spiller og en dvd-brenner. Tøndel argumenterte for at Jon burde straffes da programmet som var utviklet var utelukkende med øye for å forbigå kopisperrer beskyttet av opphavsretten. Etter flere runder i retten tapte til slutt Tøndel og “DVD-Jon” var en fri mann. Saken fikk enorm medieoppmerksomhet også utenfor Norge.“DVD-Jon” har i årene etter rettssaken befestet sin posisjon som en evig trussel mot alle som skjuler seg bak opphavsrettigheter.